Szczegóły kursów

Charakterystyka kursów

 

Nasz ośrodek oferuje kwalifikacje i kursy dla osób mieszkających za granicą!

 

Za wszystkie kursy można płacić w nieoprocentowanych ratach, do ustalenia przy zapisywaniu się. Dostosujemy się do twoich potrzeb.

Standardowy kurs trwa do pięciu tygodni. Przewidujemy możliwość zdawania kursów w formie przyspieszonej i rozszerzonej. Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj:

Usługi Dodatkowe

 

W cenie kursów wliczone są:

- 30 godzin zajęć praktycznych (jazd)

- 30 godzin zajęć teoretycznych (A1, A2, A, B1, B, T) lub 20 ( B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E)

- Egzamin wewnętrzny

- Materiały pomocnicze (książki instruktażowe, testy próbne etc.)

- Konsultacje i pomoc w przygotowaniu do egzaminu

 

Jazdy w czasie kursów odbywają się jedynie po trasach egzaminacyjnych!

 

Rodzaje kursów specjalistycznych

Wózki jezdniowe (widłowe) kategorii WJO I - znane też jako "wysoki skład", szkolenie obejmuje wózki specjalizowane ze zmiennym wysięgiem, ładowarki teleskopowe, uprawnia ono do prowadzenia wózków jezdniowych (widłowych) bez ograniczeń co do napędu, wysokości podnoszenia i udźwigu. Obejmuje także prowadzenie wózków kategorii WJO II i WJO III


 

Wózki jezdniowe (widłowe) kategorii WJO II - uprawnia do prowadzenia wózków jezdniowych (widłowych) bez ograniczeń co do napędu, wysokości podnoszenia i udźwigu, z wyłączeniem wózków specjalistycznych i o zmiennym wysięgu. Obejmuje też kategorię WJO III

 

 

Wózki jezdniowe (widłowe) kategorii WJO III - uprawnienie do prowadzenia wózków jezdniowych (widłowych) bez ograniczeń co do napędu i wysokości podnoszenia, pod warunkiem że wózek jest operowany zewnętrznie (nie posiada miejsca dla kierowcy)

 

Wkrótce do oferty trafi też kurs HDS ( Hydrauliczny Dźwig Samochodowy), uprawniający do operowania dźwigiem montowanym na samochodach ciężarowych (potocznie znanych jako żurawie przeładunkowe, przenośne)

 

 Rodzaje uprawnień standardowych

 

AM

a) Motorower,

b) czterokołowiec lekki (małe Quady)

A1

a) Motocykl o pojemności skokowej nie przekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,

b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,

c) pojazdami z kategorii AM

A2

a) Motocykl o mocy do 35 kW  i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg,

b) pojazdami z kategorii AM

A

a) Motocykl,

b) pojazdy z kategorii AM

B1 

a) Czterokołowiec,

b) pojazdy z kategorii AM

B

a) Samochód osobowy do masy całkowitej 3,5 tony, za wyjątkiem motocykla i autobusu,

b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu z punktu a oraz przyczepy lekkiej

c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu z punktu a oraz przyczepy innej niż lekka, pod warunkiem, że dopuszczalna masa całkowita zespołu nie przekracza 4250 kg

d) kategoria AM

C1 

a) Pojazdy cięższe niż 3,5 tony i lżejsze niż 7,5 tony, za wyjątkiem autobusów,

b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu z punktu a i lekkiej przyczepy,

c) kat. AM

C 

a) Pojazdy cięższe niż 3,5 tony, za wyjątkiem autobusów,

b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu z punktu a  i lekkiej przyczepy,

c) kat. AM

D1

a) Autobus o maksymalnym przewozie konstrukcyjnym do 17 osób i nie dłuższy niż 8 metrów,

b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu z punktu a  i lekkiej przyczepy,

c) kat. AM

D 

a) Autobus,

b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu z punktu a  i lekkiej przyczepy,

c) kat. AM

T 

a) Ciągniki rolnicze (traktory) i pojazdy wolnobieżne (maszyny rolnicze, budowlane etc.),

b)zespołem pojazdów złożonym z pojazdu z punktu a  i lekkiej przyczepy,

c) kat. AM

B+E, C+E, D+E 

a) Zespół pojazdów złożony z pojazdów wymienionych w danych kategoriach z przyczepą lub przyczepami, do 3,5 tony w przypadku kat. B

C1+E 

a) zespół pojazdów (pojazd z kategorii C1 + przyczepa/przyczepy) nie przekraczające razem 12 ton

D1+E 

a) zespół pojazdów (pojazdy z kategorii D1 + przyczepa/przyczepy) nie przekraczające razem 12 ton